Herdenkingsplek:
Onze overleden honden hebben een mooi herdenkingsplekje gekregen. Ook liggen hier nog 2 dierbare honden van de familie begraven.